Vadintųsi mažąja bazilika
600-ąjį miestelio jubiliejų šiemet minintys krekenaviečiai gali sulaukti dar vienos džiugios žinios – jei Vatikanas pritars, Krekenavos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia taps bazilika.
Bazilika – aukščiausia katalikų bažnyčios kategorija, suteikiama griežtus reikalavimus atitinkantiems maldos namams. Didžiosios bazilikos pasaulyje yra devynios: septynios Romoje, po vieną Asyžiuje ir Agnanyje.

Iki šiol Lietuvoje veikia penkios bazilikos, jos vadinamos mažosiomis bazilikomis: Vilniaus ir Kauno arkikatedros, Šiluvos, Marijampolės ir Žemaičių Kalvarijos. Bazilika bažnyčia gali vadintis gavusi popiežiaus leidimą.
Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas sakė, kad dokumentai dėl bazilikos vardo suteikimo dar tik rengiami siųsti į Vatikaną, bet jau yra naujienų, kuriomis galima pasidžiaugti.
Romos Santa Marija Madžorė bazilikos vadovybė pasiūlė, kad Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia taptų jos filija.
„Tai reiškia, kad Krekenavos bažnyčia tarsi įdukrinama ir joje apsilankę tikintieji gauna tokių pat Dievo malonių, kaip ir Marija Madžorė bazilikoje“, – paaiškino vyskupas.
Švęsti tikisi per Žolinę
J.Kauneckas tikisi, kad popiežius Benediktas XVI sumanymą palaimins ir švęsti bazilikos vardo suteikimą Krekenavoje pavyks per Žolinę – didžiąją metų šventę, sukviečiančią daugiausia žmonių iš įvairiausių kampelių. Į Vatikaną rengiamasi siųsti jau turimą Vyskupų konferencijos pritarimą, išsamiai aprašytą istoriją, bažnyčios fotografijų.
„Bažnyčia turi atitikti daug reikalavimų, – pasakojo vyskupas. – Būtina, kad ji būtų lankoma tikinčiųjų, o Krekenavos bažnyčia jų sulaukia tikrai daug, ypač per Žolinės atlaidus. Dievo Motinos šventė šioje bažnyčioje švenčiama kiekvieno mėnesio 15 dieną.“ Bazilikos kategorijos siekiančioje bažnyčioje turi būti įrengtas vyskupo sostas. Ypač svarbu, kad bazilika norinčioje vadintis bažnyčioje būtų teikiami visi sakramentai. Šalims, kuriose nebeklausoma išpažinčių, bazilikų kategorija maldos namams nebesuteikiama.
Bažnyčia turi atitikti ir architektūrinius reikalavimus, būti trijų arba penkių navų. Krekenavos bažnyčia yra trijų navų. Bazilikų kunigai turi pirmenybę prieš kitus dvasininkus.
„Jei bažnyčiai bus suteikta bazilikos kategorija, dvasininkų drabužius papuoš specialūs pagarbos ženklai“, – aiškino vyskupas. Pasak Jo Ekscelencijos, dvasininkų Krekenavoje pakanka, šiuo metu parapiją aptarnauja kanauninkas Petras Budriūnas ir Vincentas Stankevičius.