Bendrovė „Lietuvos paštas“ šeštadienį išleidžia į apyvartą tris tęstinės serijos „Lietuvos miestų herbai“ pašto ženklus. Taip pat bus išleistas pirmosios dienos vokas su pašto ženklų serija bei suvenyrinis pirmosios dienos vokas su pašto ženklų serija bei suvenyrinis lapas.

Vasario 21 dieną pirmos dienos datos antspaudu Vilniaus apskrities centriniame pašte bus antspauduojama išsiunčiama korespondencija, apmokama šiais pašto ženklais. Viename iš pašto ženklų pavaizduota Krekenava, žinoma jau Vytauto Didžiojo laikais – nuo 1409 m. Gyvenvietė 1561 m. minima kaip miestelis. Miesto herbe pavaizduoti du simboliai: mėlynoje skydo galvoje trys sidabrinės lelijos, simbolizuojančios Švč. Mergelę Mariją, o apačioje, raudoname lauke – auksinės vietos meistrų gamintos kanklės.

Šios serijos pašto ženklus po 0,50 mln. tiražu spausdino „Osterreichische Staatsdruckerei GmbH“ spaustuvė Austrijoje, Vienoje.